Australianpaimenkoira rotuna

Jokaisella kasvattajalla on omanlaisensa näkemys miten rotumääritelmää ja rodunomaisuutta tulkitsee ja haluaa viedä eteenpäin.

Minun ajatukseni ovat ovat kehittyneet ollessani rodun parissa useita vuosia. Olen nähnyt paljon eri tyypin koiria arjessa, työssä ja harrastuksissa sekä kilpailuissa.
Ajatukset ovat myös muuttuneet paljon vuosien varrella ja muuttuvat edelleen kokemusten myötä.
Kasvattajanurani alussa odotan innolla saadessani kiinni linjojeni parhaista puolista rodun hyväksi.

Australianpaimenkoira on kehitetty tilojen yleiskoiraksi. Sen syntymaassa Amerikassa sitä käytetään nautojen, lampaiden ja ankkojen paimennukseen sekä tilojen vahtikoirana. Toisin kuin bordercollie, aussie käyttää paimentaessaan kroppaansa, silmän sijaan. 

Suomessa aussieta on myös tilakoirina, mutta enemmän harrastuspaimenina ja harrastuskoirina. On erittäin tärkeää säilyttää rodun alkuperäisen käyttötarkoituksen ominaisuudet.

Aussie on hyvin monipuolinen rotu. Jo pentueiden sisällä voi olla suurta hajontaa. Yksilö-, suku- tai linjajaottelusta puhumattakaan. 
Vaikka osassa jalostuskoiristani on rodun ääripään ominaisuuksia, pyrin tasoittamaan niitä jalostusvalinnoillani kohti ihanneominaisuuksia.


Ihannekoirallani on:

Koiran peruspalikat

 • Hyvä hermorakenne ja  toimintakyky.
 • Rodunomainen laumavietti. Koira työskentelee mielellään ihmisen kanssa, mutta seisoo omilla jaloillaan koiralaumassa ja töissä.
 • Rodunomainen ja käyttötarkoitukseen vaadittava pehmeys/kovuus. Pidän keskipehmeistä aussieista, jotka kysyvät mielipidettä omistajaltaan.
 • Tasapainoisuus. Koiralla on kyky rauhoittua ja syttyä uudelleen siltä vaadittavaan tehtävään. Sen ei tarvitse sekoilla ollakseen hyvä töissä ja harrastuksissa. Sen on hyvä olla oman päänsä kanssa myös arjessa. Se on sopivasti ajatteleva, joka haastaa ihmisen toimimaan sille reilusti. Arjessa mukava, kohtuullisella vilkkaudella ja dominanssilla varustettu.
 • Avoimuus. Koira suhtautuu palvovasti omaan ihmiseensä ja ystävällinen vieraille, mutta voi olla myös välinpitämätön vieraita kohtaan. 

Harrastusominaisuudet

 • Hyvä nenänkäyttö ja kyky tulkita tilanteita.
 • Hyvä eläintenlukutaito. Tämä ominaisuus on kytköksissä herkkyyteen (pehmeys/kovuus) sekä toimintakykyyn ja vilkkauteen.
  Ihannepaimenkoirani paimentaa eläimiä hyvällä energialla ja näin ollen eettisesti mahdollisimman vähän ylimääräistä stressiä paimennettavalle tuottaen.
 • Saalisviettiketjun osa-alueiden vaihtelut ja niiden hyödyntäminen hallinnassa ja helppoa. Vilkkaudella on suuri merkitys tässäkin. 
 • Koira on luontaisesti ahne ja palkkautuu sekä lelulla, sosiaalisella palkalla sekä nameilla.

Ulkonäkö

 • Rotutyypillinen ulkonäkö. Kasvattejani ei jalosteta näyttelyvoittajiksi, mutta tasapainoinen rakenne on suuressa merkityksessä koiran hyvinvointiin. Rotuisekseen tunnistettavissa helposti.
 • Rodun keskivertokokoinen ja luustoltaan sopivan vahva/kevyt.
 • Vahvasti koko kropallaan liikkuva ja ketterä koira. Selkeästi ravaajatyypiksi tunnistettavissa. Mutta eteneminen myös laukassa on vaivatonta ja ketterää.
 • Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana.
 • Lantio ja selkälinja tukee tervettä liikkumista.
 • Rintaluu ja rintakehä eivät ole puutteelliset, vaan vaimentavat etuosaan kohdistuvia iskuja. Näin ollen kuormitus vähenee raajojen niveliin.

Aika paljon vaatimuksia. Ehkä jonain päivänä edessäni on kaikilla osa-alueilla täydellinen australianpaimenkoira.

Ympäristöllä on erittäin suuri merkitys myös kaikkien näiden ominaisuuksien esilletuloon tai sammumiseen.


Omistajalla on suuri vastuu ja tehtävä ottaa koirastaan irti kaikki sen potentiaali sekä tukea sen puutteita. Todella tärkeä osa-alue on osata asettaa rajat ja opettaa aktiivinen koirarotu rauhoittumaan arjessa. Suhteen luominen arjen askareissa on mielestäni harrastustaitoja tärkeämpää pentuaikana. 

Kun peruskäytös ja ihmisen kanssa yhdessä tekeminen ja luottamus ovat kunnossa on harrastukset miellyttävää aloittaa.


Australianpaimenkoira sopii

 • Aktiiviselle ihmiselle, joka pitää luonnossa liikkumisesta sekä liikunnasta.
 • Omaa joko luontaisesti tai kokemuspohjaisesti hyvän eläintenlukutaidon.
 • Ymmärtää koiraa eläimenä, ei harrastusvälineenä.
 • Osaa kasvattaa koiraa johdonmukaisesti rajat asettaen.
 • Uskaltaa kysyä apua ongelmatilanteissa.
 • Pystyy mukautumaan tilanteeseen, jossa koira ei sovikkaan sille suunniteltuun tehtävään tai muuttamaan omia toimintatapojaan sopivaksi kyseiselle yksilölle.

Terveys

Rodussamme yleisimpinä sairauksina on mm. lonkka- ja kyynärniveldysplasia, selkäsairaudet, silmäsairaudet, epilepsia.

On tärkeää tutkia koiria mahdollisimman monipuolisesti. Pidän tärkeänä laajoja terveystutkimuksia jalostuskoirilleni ja kasvateilleni.

Jalostuskoirani ovat pevisatutkittu (lonkat, kyynärät, silmät), selkäkuvattu, olat kuvattu ja lausuttu incocissa, geenitestattu yleisimpien sairauksien varalta (ainakin HSF4, CEA, PRA-prcd, DM, MDR1).

Kasvateilleni toivon vähintään pevisa-tutkimuksia (lonkat, kyynärät, silmät) sekä selkäkuvia

Kaikki pentueeni silmäpeilataan jo pentuna ensimmäisen kerran ennen luovutusta.